Świadczenie alimentacyjne przysługuje osobie do tego uprawnionej. Najczęściej alimenty płacone są na dziecko, w sytuacji, w której rodzice wzięli rozwód, a stała opieka nad dzieckiem przypada tylko jednemu z rodziców. Jakiej wartości są alimenty? Na to pytanie odpowiada adwokat z Częstochowy.

Ile wynoszą alimenty?

Nie ma jednej, ustalonej wartości świadczenia alimentacyjnego. Okazuje się, że sąd każdą sprawę rozpatruje indywidualnie. Przede wszystkim pod uwagę brane są potrzeby osoby uprawnionej do otrzymania alimentów, ale sąd uwzględni również zarobki osoby, która ma płacić alimenty.

Jak ustalić alimenty?

Jak potwierdza kancelaria adwokacka w Częstochowie, najlepszą strategią jest porozumienie pomiędzy obojgiem rodziców i samodzielne ustalenie wymaganej kwoty, która będzie odpowiednia ze względu na potrzeby dziecka. Sąd zatwierdzi takie porozumienie, jeśli będzie oczywiście korzystne dla osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów. Może wyrazić sprzeciw, jeśli wartość świadczenia alimentacyjnego będzie wyraźnie zaniżona. To jednak rodzice najlepiej wiedzą, ile kosztuje miesięczne utrzymanie dziecka. Pod uwagę warto wziąć nie tylko wyżywienie, ale również potrzeby edukacyjne czy zajęcia dodatkowe, na które uczęszcza dziecko.

Do kiedy płaci się świadczenie alimentacyjne?

Świadczenie alimentacyjne jest wymagane nie tylko do ukończenia pełnoletności przez dziecko czy do zakończenia jego edukacji. Okazuje się, że alimenty muszą być płacone do czasu, do którego uprawniony do otrzymywania alimentów będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Wiek nie ma tutaj większego znaczenia. Co więcej, w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, jeśli nawet w wieku dorosłym nie są one w stanie podjąć samodzielnej pracy zarobkowej, alimenty muszą być płacone bezterminowo.

Więcej informacji:

https://www.opiniobook.pl/dlaczego-firmy-powinny-stale-wspolpracowac-z-prawnikami/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here