§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku z prowadzeniem przez niego sklepu internetowego Cosy Cottage.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest:  Lidia Wrona, zam. ul. Rożnowska 7a, 32-020 Wieliczka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Cosy Cottage Lidia Wrona, ul. Rożnowska 7b, 32-020 Wieliczka, NIP: 683-195-30-71, REGON: 122967526, tel.
   +48 506469687, e-mail: sklep@cosycottage.pl
 3. Sklep Cosy Cottage zajmuje się sprzedażą wysyłkową artykułów dekoracyjnych i mebli.
 4. Administratorem bezpieczeństwa informacji jest: Lidia Wrona, zam. Ul. Rożnowska 7b, 32-020 Wieliczka.

§2 Dane osobowe przetwarzane przez COSY COTTAGE

 

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu

 

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Telefon (komórkowy lub stacjonarny)
 • Kraj
 • Adres e-mail

 

 1. Administrator może ponadto przetwarzać inne Twoje dane osobowe, jeśli zdecydujesz się je podać (ich podanie nie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, ale może ułatwić korzystanie z niego lub umożliwić dostęp do niektórych funkcji):

 

 • Płeć
 • Nazwa firmy
 • Dodatkowy adres (adres 2)
 • Data urodzenia
 • Drugi numer telefonu (komórkowy lub stacjonarny)
 • Nazwa adresu
 • Numer rachunku bankowego (przy płatności z konta) lub nr karty kredytowej/debetowej (przy płatności kartą) lub nr konta PayPal (przy płatności PayPal.

 

 1. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 i 3, zbierane są poprzez
  1. formularz na stronie internetowej Sklepu;
  2. telefonicznie – jeśli Kupujący składa zamówienie lub dokonuje innych czynności z nim związanych drogą telefoniczną.
 2. Użytkownicy Sklepu dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Zarówno jedni i drudzy mogą korzystać ze Sklepu. Zarówno Użytkownik zarejestrowany jak i niezarejestrowany podaje te same kategorie danych (opisane w ust. 1 i 2), jednakże Użytkownik zarejestrowany otrzymuje hasło do logowania do Konta i podane przez niego dane zostają zapamiętane. Natomiast Użytkownik niezarejestrowany musi za każdym razem podawać ponownie swoje dane.
 3. W przypadku Użytkownika Zarejestrowanego Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Hasło musi składać się z minimum 5 znaków.
 4. Użytkownika Administrator może odszukać na podstawie e-maila i innych danych osobowych.
 5. W momencie składania zamówienia Kupujący otrzymuje indywidualny numer zamówienia i po tym numerze Administrator może go zidentyfikować.
 6. Ponadto dla Administratora widoczny jest także numer IP komputera, z którego Użytkownika korzysta.
 7. Ponadto możemy przetwarzać (jak każdy Sklep internetowy) tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie ze Sklepu, takie jak:
  1. Adres IP;
  2. Logi cyfrowe;
  3. Informację o skorzystaniu z Ciebie ze Sklepu
  4. Typ przeglądarki;
  5. Nazwa domeny;
  6. Typ systemu operacyjnego.   

 

§3 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

 

 1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie ze Sklepu, w szczególności zawierania umów kupna – sprzedaży, w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi przez Nas rozliczeń z Kupującymi oraz komunikacji z Kupującymi.
 2. Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Nas w celu wysyłania Ci informacji handlowej (Newslettera), jeśli wyrazisz na to zgodę.
 3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, możesz odwołać w każdym czasie.

 

§4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

 

 1. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

 

 • Administrator

 

 • Administrator bezpieczeństwa informacji: Lidia Wrona, zam. Ul. Rożnowska 7a, 32-020 Wieliczka.

 

 • Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane ze Sklepem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system – w zakresie określonym przez Administratora, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

 

 • Operatorzy płatności – w zakresie danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności, tj.:

 

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem    KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

 

PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

 

 • Firmy kurierskie - w zakresie niezbędnym do doręczenie przesyłek, tj.:

 

InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-624 Kraków przy ul. Malborskiej 130 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000317743, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6792994320 REGON 120815500


DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-274 przy ul. Mineralnej 15 wpisana pod numerem KRS 28368, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5260204110, REGON 012026421

 

 • Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

 

§5 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?

 

Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się Sklep, jest obsługiwany przez firmę Home.pl Spółka Akcyjna, Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335. Zgodnie z oświadczeniem firmy Home.pl, stosowane przez niego rozwiązania technologiczne oraz formalne w zakresie oferowanych przez niego usług hostingowych spełniają wymogi ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., NR 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz związanych z nią aktów wykonawczych. M. in. firma posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 27001:2005 wydany przez BSI – jednostkę certyfikującą systemu bezpieczeństwa w Polsce.

 

§6 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi. Czy mogę poprosić o ich usunięcie?

 

 1. Po podaniu Danych Osobowych są one przechowywane w Naszej bazie. Możesz jednak w każdym czasie poprosić o ich usunięcie z bazy.
 2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:

 

 • są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie ze Sklepu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;
 • ·        są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu;
 • ·        są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
 • ·        w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.

 

 1. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie ze Sklepu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu ze Sklepu. Dlatego zawsze korzystaj ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

 

§7 Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

 

Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania ze Sklepu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego opcji wysyłając e-maila na adres: sklep@cosycottage.pl

Polityka Cookies

 1. Sklep może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki Kupującego podczas korzystania ze strony Sklepu, aby Sprzedawca widział, jaką stronę wyświetlić Kupującemu. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kupujących ze Sklepu.
 2. Możesz określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub modyfikacja warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
 3. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.