Warunki ogólne

1. Sklep internetowy Cosy Cottage Lidia Wrona (zwany dalej Cosy Cottage), znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.cosycottage.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży artykułów dekoracyjnych dla domu i ogrodu za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.cosycottage.pl jest prowadzony przez firmę Cosy Cottage Lidia Wrona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; adres siedziby:

Wola Rzędzińska 47F

33-150 Wola Rzędzińska

Nip: 9930631389

Regon: 362875689

Nr rachunku bankowego: 65 1090 1838 0000 0001 3449 6375 (BZWBK), adres poczty elektronicznej: sklep@cosycottage.pl

 

3. Przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, przeczytania go i zaakceptowania go. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej http://cosycottage.pl/content/3-regulamin-sklepu w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego.

 

4. Treść umowy kupna – sprzedaży zawartej pomiędzy kupującym a sklepem regulowana jest przez przepisy niniejszego Regulaminu oraz indywidualne ustalenia między kupującym a sprzedawcą, a także przepisy prawa.

 

5. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.


II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu www.cosycottage.pl

     

2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz (imię, nazwisko, adres) z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

 

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 

 

4. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku 9:00-17:00. Przez realizację rozumie się potwierdzenie zamówienia przez sklep internetowy, przygotowanie towaru do wysyłki oraz przekazanie towaru firmie kurierskiej. 

 

5. Modyfikacja lub anulowanie zamówienia po jego złożeniu jest możliwa do momentu jego odbioru przez kuriera. Należy w tym celu przesłać stosowną informację drogą elektroniczną na adres lidia@cosycottage.pl.

 

6. Wszystkie towary oferowane na stronie są towarami dostępnymi. Tylko w wyjątkowej sytuacji może zdarzyć się, że towar będzie niedostępny (np. równoczesne zamówienie przez dwóch klientów ostatniej sztuki). W takiej sytuacji klient zostanie natychmiast poinformowany o zaistniałej sytuacji i przysługują mu uprawnienia przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, jak również prawo odstąpienia od umowy.

 

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.cosycottage.pl są podane w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki., o kosztach tych Kupujący jest każdorazowo informowany przed zawarciem umowy kupna – sprzedaży.

 

8. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen i asortymentu produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkich akcji promocyjnych, z tym że nie dotyczy to tych egzemplarzy towarów (produktów), które są przedmiotem zawartej umowy kupna-sprzedaży. Cena, która widnieje na stronie internetowej w momencie dokonywania zakupu jest wiążącą i nie podlega zmianie dla danego zamówienia.

 

9. Firma Cosy Cottage wystawia na zakupiony towar dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Na życzenie wystawiamy faktury VAT.

 

10. Istnieje możliwość osobistego odbioru towaru po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

11. Zamówienia realizowane są jedynie na terytorium Polski.

 

12. Treści znajdujące się w sklepie Cosy Cottage, w tym opisy i zdjęcia Towarów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

III. Płatności i wysyłka

 

1. Sklep akceptuje następujące formy płatności: za pobraniem, przelew na konto, systemem szybkich przelewów i kartami Visa i Mastercard za pośrednictwem firmy Dotpay oraz poprzez system paypal (dla posiadaczy konta w PayPal lub posiadaczy kart Visa i Mastercard). 

 

2. Modyfikacja zamówienia w dniu planowanej wysyłki może powodować przesunięcie wysyłki na dzień następny.

 

3. Realizacja zamówienia płatnego przelewem, kartą kredytową lub systemem PayU i Paypal rozpoczyna się w momencie otrzymania przez sklep 100% należności za towar wraz z kosztami przesyłki.

 

4. Termin wysyłki to maksymalnie 3 dni robocze. 

 

5. Przesyłki dostarcza Doręczyciel - Poczta Polska lub InPost za pośrednictwem usługi Paczkomaty. Wysyłka za pośrednictwem InPost jest dostępna dla towarów, które mieszczą się w skrytkach paczkomatu. Przewidywany czas transportu to 1-3 dni roboczych. Koszt transportu w przypadku Poczty Polskiej to: 14,99 złotych przy płatności przelewem i w systemie paypal oraz 20 złotych przy płatności za pobraniem, Paczkomaty: 8zł w przypadku zapłaty z góry.

 

6. Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku braku płatności w tym terminie oznacza to, iż kupujący zrezygnował z zamówienia i umowa uważana jest za niezawartą, chyba że Kupujący zawiadomi Sprzedawcę o przyczynach opóźnienia w płatności, w takim wypadku Sprzedawca może wedle swojego wyboru, udzielić Kupującemu dłuższego terminu do zapłaty albo od umowy odstąpić .


7. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, przed przyjęciem przesyłki, w obecności Doręczyciela:

 • Sprawdzić ogólny stan przesyłki;
 • Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
 • Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
 • Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony.

 

8. Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone  lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Towar jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:

 • Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
 • Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;
 • Numer zamówienia;
 • Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
 • Wskazanie Towaru;
 • Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.

 

9. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę. Sporządzenie protokołu odbioru ma bowiem znaczenie także dla Sprzedawcy – z punktu widzenia jego roszczeń do Doręczyciela (w przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie dokonywanym przez Doręczyciela).

 

IV. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki poprzez wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: lidia@cosycottage.pl.

 

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

3. Klient, który odsyła towar Sprzedawcy zobowiązany jest właściwie zabezpieczyć towar, aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie ale nie później niż 14 dni od daty otrzymania od klienta oświadczeniaodstąpienia od umowy.

 

5. Zwracany towar nie może zostać wysłany przesyłką "za pobraniem".

 

6. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy przez Kupującego koszty przesyłki towaru od Sprzedawcy do Kupującego podlegają zwrotowi. Koszty przesyłki towaru od Kupującego do Sprzedawcy nie podlegają zwrotowi.

V. Reklamacje

 

1. Każda rzecz zakupiona w sklepie internetowym Cosy Cottage może być reklamowana, jeśli jest niezgodna z umową. Jeśli produkt nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej jej rolę spełnia dokument sprzedaży.

 

2. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.

 

3. W przypadku uznania reklamacji, Kupującemu przysługują uprawnienia przewidziane we właściwych przepisach, w tym ustawie o sprzedaży konsumenckiej.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zasady kodeksu cywilnego i właściwych ustaw, bez uszczerbku dla przepisów o ochronie konsumentów.

 1.  

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku z prowadzeniem przez niego sklepu internetowego Cosy Cottage.

2. Administratorem Danych Osobowych jest:  Mateusz Derus, zam. Wola Rzędzińska 47F 33-150 Wola Rzędzińska, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Derus, Wola Rzędzińska 47F, 33-150 Wola Rzędzińska, NIP: 9930631389, REGON: 362875689, tel. +48 501847665, e-mail: sklep@cosycottage.pl

3. Sklep Cosy Cottage zajmuje się sprzedażą wysyłkową artykułów dekoracyjnych i mebli.

4. Administratorem bezpieczeństwa informacji jest: Mateusz Derus zam. Wola Rzędzińska 47F, 33-150 Wola Rzędzińska


§2 Dane osobowe przetwarzane przez COSY COTTAGE


1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu

 

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Telefon (komórkowy lub stacjonarny)
 • Kraj
 • Adres e-mail

 

2. Administrator może ponadto przetwarzać inne Twoje dane osobowe, jeśli zdecydujesz się je podać (ich podanie nie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, ale może ułatwić korzystanie z niego lub umożliwić dostęp do niektórych funkcji):

 

 • Płeć
 • Nazwa firmy
 • Dodatkowy adres (adres 2)
 • Data urodzenia
 • Drugi numer telefonu (komórkowy lub stacjonarny)
 • Nazwa adresu
 • Numer rachunku bankowego (przy płatności z konta) lub nr karty kredytowej/debetowej (przy płatności kartą) lub nr konta PayPal (przy płatności PayPal).

 

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 i 3, zbierane są poprzez:

 • formularz na stronie internetowej Sklepu;
 • telefonicznie – jeśli Kupujący składa zamówienie lub dokonuje innych czynności z nim związanych drogą telefoniczną.

 

3. Użytkownicy Sklepu dzielą się na zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Zarówno jedni i drudzy mogą korzystać ze Sklepu. Zarówno Użytkownik zarejestrowany jak i niezarejestrowany podaje te same kategorie danych (opisane w ust. 1 i 2), jednakże Użytkownik zarejestrowany otrzymuje hasło do logowania do Konta i podane przez niego dane zostają zapamiętane. Natomiast Użytkownik niezarejestrowany musi za każdym razem podawać ponownie swoje dane.

 • W przypadku Użytkownika Zarejestrowanego Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Hasło musi składać się z minimum 5 znaków.
 • Użytkownika Administrator może odszukać na podstawie e-maila i innych danych osobowych.
 • W momencie składania zamówienia Kupujący otrzymuje indywidualny numer zamówienia i po tym numerze Administrator może go zidentyfikować.
 • Ponadto dla Administratora widoczny jest także numer IP komputera, z którego Użytkownika korzysta.
 • Ponadto możemy przetwarzać (jak każdy Sklep internetowy) tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie ze Sklepu, takie jak:
  1. Adres IP;
  2. Logi cyfrowe;
  3. Informację o skorzystaniu z Ciebie ze Sklepu
  4. Typ przeglądarki;
  5. Nazwa domeny;
  6. Typ systemu operacyjnego.   

 

§3 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

 

1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie ze Sklepu, w szczególności zawierania umów kupna – sprzedaży, w celach księgowych, przeprowadzenia i obsługi przez Nas rozliczeń z Kupującymi oraz komunikacji z Kupującymi.

 

2. Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Nas w celu wysyłania Ci informacji handlowej (Newslettera), jeśli wyrazisz na to zgodę.

 

3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, możesz odwołać w każdym czasie.

 

§4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?

 

Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

 

 • Administrator
 • Administrator bezpieczeństwa informacji: Lidia Wrona, zam. Ul. Rożnowska 7a, 32-020 Wieliczka.
 • Jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane ze Sklepem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system – w zakresie określonym przez Administratora, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • Operatorzy płatności – w zakresie danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności, tj.:

 

1. Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

 

2. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

 

 • Firmy kurierskie - w zakresie niezbędnym do doręczenie przesyłek, tj.:

 

1. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-624 Kraków przy ul. Malborskiej 130 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000317743, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6792994320 REGON 120815500

 

2. Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony

 

 • Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

 

§5 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?

 

Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się Sklep, jest obsługiwany przez firmę Home.pl Spółka Akcyjna, Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335. Zgodnie z oświadczeniem firmy Home.pl, stosowane przez niego rozwiązania technologiczne oraz formalne w zakresie oferowanych przez niego usług hostingowych spełniają wymogi ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., NR 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz związanych z nią aktów wykonawczych. M. in. firma posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 27001:2005 wydany przez BSI – jednostkę certyfikującą systemu bezpieczeństwa w Polsce.

 

§6 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi. Czy mogę poprosić o ich usunięcie?

 

1. Po podaniu Danych Osobowych są one przechowywane w Naszej bazie. Możesz jednak w każdym czasie poprosić o ich usunięcie z bazy.


2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:

 

 • są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie ze Sklepu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;
 • są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu;
 • są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
 • w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.

 

3. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie ze Sklepu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu ze Sklepu. Dlatego zawsze korzystaj ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

 

§7 Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

 

Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania ze Sklepu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego opcji wysyłając e-maila na adres: sklep@cosycottage.pl

Polityka Cookies

Sklep może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki Kupującego podczas korzystania ze strony Sklepu, aby Sprzedawca widział, jaką stronę wyświetlić Kupującemu. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kupujących ze Sklepu.

 1. Możesz określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub modyfikacja warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
 2. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 


W razie dodatkowych wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

 

kom. 501847665

e-mail: lidia@cosycottage.pl